Ter Kempen

Woon - en zorgcentrum voor ouderen met een mentale aandoening

Ter Kempen vzw is een woon-en zorgcentrum in Meerhout voor ouderen met dementie of een ruimere mentale, cognitieve en/of psychische aandoening. Het centrum is onderverdeeld in twee leefgemeenschappen van 25 bewoners en is gericht op een veilige, herkenbare en geborgen omgeving met ruimte voor sociaal contact buitenshuis.

Inzetten op kwaliteitsvolle zorg

De zorg voor ouderen met een mentale aandoening vraagt veel aandacht en verloopt niet altijd zonder problemen. Welzijnszorg Kempen zet zich samen met Ter Kempen in om de kwaliteit van de begeleiding en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te verbeteren.

Meer over Ter Kempen

Ter Kempen ontstond in de jaren '80 vanuit de noodzaak naar meer opvang- en zorgoplossingen voor ouderen met dementie. Zeven OCMW’s uit de Kempen (Balen, Dessel, Ham, Laakdal, Meerhout, Retie en Tessenderlo) engageerden zich en Welzijnszorg Kempen trad op als bouwheer. Inmiddels maken ook het OPZ Geel en ‘t Volderke deel uit van de organisatie.