Beschut Wonen Kempen zoekt psycholoog of bachelor met expertise verslavingszorg voor het project specifieke woonvormen jongvolwassenen

16 november 2021
-

Wij werven aan:

Psycholoog of bachelor met expertise verslavingszorg (M/V) voor het project specifieke woonvormen jongvolwassenen

Contract bepaalde duur - 50%

Beschut Wonen Kempen is een samenwerkingsverband tussen OPZ Geel, AZ Turnhout en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen. Onze organisatie biedt hulp- en dienstverlening aan mensen die omwille van psychische problemen niet of nog niet zelfstandig kunnen wonen, maar die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling nodig hebben. Wij bieden deze mensen huisvesting en ondersteuning bij hun maatschappelijke participatie. De begeleiding gebeurt volgens de principes van het systematisch rehabilitatiegericht handelen.

Het project 'specifieke woonvormen voor jongvolwassenen binnen Beschut Wonen' is een Vlaams project dat opstartte in 2017. Initieel werd het project goedgekeurd voor 2 jaar, maar het werd ondertussen verlengd tot medio 2022 met de hoop op een structurele financiering nadien. Het project richt zich op jongvolwassenen (18-25 jaar) met een ernstige psychiatrische problematiek die de stap willen zetten naar zelfstandig wonen.

Functie:

Je werkt als psycholoog met expertise verslavingszorg in het team Beschut Wonen. Je staat in voor de begeleiding van bewoners met een verslavingsproblematiek, veelal dubbeldiagnose. Je begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. Het is voor jou evidentie om de context van de bewoner te betrekken in je begeleiding en om contacten te leggen met verwijzers en andere hulpverleners. Je evalueert voortdurend het begeleidingsaanbod en stuurt bij waar nodig. Je engageert je om steeds op de hoogte te zijn van de laatste kennis rond de doelgroep en problematiek. Je coacht het team in hun aanpak van verslaving. Je geeft vormingen en advies op maat aan het team. Je maakt deel uit van de multidisciplinaire werking van Beschut Wonen. Je organiseert je werk in samenspraak met het team en met externe betrokkenen.

Vereisten:

Je hebt een masterdiploma psychologie met als afstudeeroptie volwassenen of levenslooppsychologie. Een aanvullende psychotherapieopleiding (gedragstherapie of systeemtherapie) strekt tot aanbeveling.
OF je beschikt over een bachelor diploma verpleegkunde, maatschappelijk werk, ergotherapie of toegepaste psychologie.
Je hebt een bijzondere interesse in de doelgroep jongvolwassenen. Je hebt kennis van psychopathologie en meer specifiek van verslavingsstoornissen. Je bent bekend met methodieken uit de verslavingszorg. Je beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen. Relevante ervaring is aangewezen.

Profiel:

Je kan snel inschakelen in de werking. Je bent flexibel en gaat graag een nieuwe uitdaging aan. Je kan zelfstandig verantwoordelijkheid drgaen, maar je bent tegelijk een teamspeler. Je stelt je collegiaal op en toetst je handelen binnen het multidisciplinair team. Je staat open voor feedback en durft je eigen handelen in vraag stellen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en je draagt zorg voor een correcte rapportering aan collega's en aan externe betrokkenen. Je weet van aanpakken en durft je handen uit de mouwen te steken. Je kan planmatig handelen en bent in staat om kwaliteitszorg te realiseren. Je beschikt over goede administratieve en organisatorische vaardigheden. Je beschouwt de bewoner als een volwaardige gesprekspartner en stelt het belang van de bewoner centraal in je handelen.

Wij bieden:

Een deeltijds contract (50%) voor bepaalde duur tot 30.06.2022 met kans op verlenging. Een boeiende en afwisselende job met verantwoordelijkheid en mogelijkheid tot initiatiefname. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en intervisie rond het thema verslaving door CGG Kempen De Meander (Team verslavingszorg). Verloning volgens IFIC geldig in de sector PC330.

Interesse?

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Diane Geerts, directeur Beschut Wonen Kempen, tel. 014 59 42 55 of 0498/93 24 13.

Solliciteren?

Bezorg uw brief samen met uw CV voor 3 december 2021 via mail aan mevr. Diane Geerts, directeur, via diane.geerts@beschutwonenkempen.be. Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op woensdag 8 december 2021 in de voormiddag.