Beschut Wonen Kempen zoekt stafmedewerker gebouwenbeheer

16 november 2021
-

Beschut Wonen Kempen vzw is een erkend initiatief voor beschut wonen actief in het arrondissement Turnhout. Wij bieden huisvesting en begeleiding aan mensen die omwille van psychische moeilijkheden tijdelijk of permanent nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven. Ons zorgaanbod omvat naast de woonvorm ook psychiatrische thuiszorg en activering Twijgje.

Wij zijn op zoek naar:

1 stafmedewerker gebouwenbeheer (50 of 60%) - M/V - contract voor onbepaalde duur

Wat is het?

Beschut Wonen Kempen beschikt over een aantal woningen in Geel en Turnhout, voor het huisvesten en begeleiden van volwassenen die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen. Onze woningen dienen te voldoen aan de wettelijke woningkwaliteitsnormen, in regel zijn met de gemeentelijke brandweervoorschriften en over het nodige comfort beschikken voor onze bewoners. De stafmedewerker gebouwenbeheer zal gevraagd worden de bestaande gebouwen te inventariseren, op te volgen en waar nodig acties te ondernemen om deze te verbeteren. Dit zowel op technisch als infrastructureel vlak.

Op korte termijn wil beschut wonen ook een nieuwbouwproject realiseren op haar locatie in Turnhout. Nieuwe kantoren en studio's die het aanbod van beschut wonen moet verruimen staan op de agenda. Om dit alles te realiseren hebben we nood aan een stafmedewerker gebouwenbeheer die in samenwerking met de werkgroep infrastructuur en het bestuursorgaan BWK werk kan maken van deze doelstellingen. Het gaat om een nieuwe functie binnen de organisatie. Naast de stafmedewerker gebouwenbeheer is er ook een deeltijdse klusjesman aanwezig.

Functie:

De stafmedewerker gebouwenbeheer werkt vanuit zijn vakspecifieke expertise aan het verbeteren van het bestaande patrimonium en het opzetten van een nieuwbouwproject in Turnhout. Hij/zij staat in voor de voorbereiding van projecten met betrekking tot verbouwing en nieuwbouw en maakt in overleg met de betrokken interne en externe partners een planning en fasering van de bouwkundige projecten op, rapporteert hierover aan de directie en Bestuursorgaan en stuurt indien nodig bij. Hij/zij staat in voor de communicatie met de externe partners zoals architecten, ingenieurs, subsidiërende overheden, gemeentebesturen. Hij/zij vertegenwoordigt de bouwheer op de werf en staat tevens in voor de juridische en financiële opvolging (vergunningen, subsidiëring, ...). Hij/zij organiseert overlegmomenten met het projectteam en maakt hiervan verslagen op en werkt procedures en richtlijnen uit om een vlot verloop van het project te verzekeren.

Vereisten:

Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in een bouwkundige richting of je kan een grondige ervaring in het vakdomein voorleggen. Je bezit een gespecialiseerde kennis van bouw, verbouwing en techniek. Je hebt ee n grondige kennis van juridische domeinen en (aanvraag)procedures mbt bouwen en vergunningen. Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken.

Profiel:

Je bent een enthousiast en betrokken persoon. Je hebt voeling met onze doelgroep en kan je professionele kennis vertalen naar de noden van onze doelgroep en onze organisatie. Je kan duidelijk en objectief rapporteren en communiceren met diverse interne en externe partners. Je beschikt over de nodige onderhandelingsvaardigheden. Je hebt een sterk analytisch vermogen en kan dit vertalen in een onderbouwd advies richting het beleid. Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid op. Je bent flexibel ingesteld.

Bij voorkeur: 5 jaar ervaring, affiniteit met de doelgroep of sociale huisvesting, bekend zijn met de wetgeving overheidsopdrachten, VIPA.

Aanbod:

Keuze 50 of 60% contract (dagen overeen te komen). Start voorzien zo spoedig mogelijk. Salaris volgens IFIC - PC330. Onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen.

Info:

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Diane Geerts via telefoon 014/59 42 55 of via gsm 0498/93 24 13 of via onderstaand mailadres.

Solliciteren:

Bezorg uw sollicitatiebrief en CV aan diane.geerts@beschutwonenkempen.be uiterlijk tegen 8/12/2021. Na sollicitatie ontvangt u een opdracht die ingeleverd dient te worden tegen 10/.12.2021. Op basis van je sollicitatie en deze opdracht, zal je weerhouden worden voor een gesprek. Gesprekken zullen doorgaan op 15.12.2021 in de voormiddag.