Welzijnszorg Kempen zoekt beleidsmedewerker

7 januari 2019
-

Welzijnszorg Kempen - een welzijnsvereniging actief in het arrondissement Turnhout zoekt:

beleidsmedewerker (m/v)

Voltijdse betrekking voor 4 maanden voor tewerkstelling in Geel

Opdracht

De beleidsmedewerker staat in voor beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende opdrachten in diverse dossiers van de vereniging en/of van de vzw's waaraan de vereniging participeert.

Hij/zij ondersteunt in het bijzonder de directie bij de installatie van de nieuwe bestuursorganen en de opstart van de nieuwe legislatuur en dit binnen het wettelijk kader van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur.

Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging en de visie van de vereniging in diverse overlegorganen, vzw's en externe contacten.

Hij/zij bouwt in zijn dossiers de nodige expertise uit op basis waarvan hij/zij de diverse bestuurs- en overlegorganen en beleidsverantwoordelijken adviseert. Hij/zij neemt een ondersteunende en adviserende rol op t.a.v. verantwoordelijken van de vennoten en de verantwoordelijken van de verenigingen mbt bestuurszaken en diverse beleidsaspecten. Hij/zij werkt vanuit een integrale dienstverleningsvisie.

Hij/zij werkt mee aan de uitbouw van innovatieve projecten, concepten en betrekt binnen de vereniging aanwezige expertise bij zijn/haar dossiers.

Een uitgebreide functieomschrijving vindt u hier.

Diplomavereisten

U beschikt over een master diploma, bij voorkeur uit de richting rechten of overheidsmanagement. Beperkte ervaring strekt tot aanbeveling.

Solliciteren?

De kandidaturen kunnen samen met het curriculum vitae en een kopie van het diploma schriftelijk of via mail gericht worden aan de voorzitter van Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1a bus 1, 2440 Geel of personeel.welzijnszorg@iok.be en dienen uiterlijk op 14 januari e.k. in zijn bezit te zijn.