Disclaimer

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

De door u verstrekte gegevens zullen door RolMobiel, Antwerpseweg 1A bus 1, 2440 Geel worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het faciliteren van het gevraagde vervoer, de facturatie en statistische verwerking van de gegevens, en dit op rechtsgrond van een wettelijke verplichting.

De u betreffende gegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder opgesomde derden:
De diensten van de Vlaamse Gemeenschap, De Provinciale dienst MAV, medewerkers van een interne boekhouddienst voor de verwerking van de facturen, andere diensten aangepast vervoer zoals gegroepeerd als gebruikers van de dispatchingsoftware Crisoft in onderhoud door Harras Network CVBA, Wetstraat 32, 2060 Antwerpen en het bedrijf BA n.v. 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 1 voor de hosting.

Gegevens worden gebruikt in het kader van:

  • Plannen en uitvoeren van de gevraagde ritten, berekenen van het te betalen bedrag, aanmaken van facturen.
  • Downloaden van (een selectie van) persoonlijke gegevens uit de database in lijst- of rapportvorm ten behoeve van ministeriële (tbv controle compensaties) diensten van de Vlaamse Gemeenschap. Geanonimiseerde publicaties en statistische rapporten ten behoeve van ministeriële en provinciale diensten en lokale besturen.
  • Externe mobiele dragers van derden tbv back-up.

Iedere deelnemer heeft o.a. het recht zijn/haar persoonsgegevens kosteloos te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van de groep Crisoft gebruikers. U kan hiervoor een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering of verzet richten aan Provincie Antwerpen, T.a.v. MAV Provincie Antwerpen - Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen. Telefoon: 0800 32 732. E-mail adres: mav@provincieantwerpen.be
Dit verzoek moet bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.