Gezinszorg

Voor hulp en verzorging thuis

Thuiszorg Kempen wil je zo goed en comfortabel mogelijk ondersteunen bij de alledaagse taken in de eigen, vertrouwde omgeving. Gezinnen, bejaarden en iedereen die nood heeft aan zorg kan een beroep doen op Thuiszorg Kempen.

Je kan rekenen op het team van Thuiszorg Kempen voor:

Persoonsverzorging:

 • hulp bij het dagelijks toilet of de wekelijkse verzorging
 • preventieve verzorging, EHBO en ondersteuning bij het gebruik van hulpmiddelen en verzorgingsmateriaal
 • hulp bij het bewegen en verplaatsen, binnenshuis en buitenshuis
 • het bieden van comfort

Huishoudelijke taken:

 • wassen en strijken, bed opmaken, schoenen poetsen, verstelwerk,…
 • boodschappen doen
 • bereiden en begeleiding van maaltijden
 • onderhoud van de bewoonde ruimtes

Begeleidende en sociale taken:

 • zorg voor kinderen
 • ontspanning en vrijetijdsbesteding
 • administratie en gezinsbudget
 • specifieke zorg en sociale ondersteuning

Planning van de hulp

De hulp vindt in principe plaats tijdens de weekdagen vanaf 08u00 's ochtends tot 17u00 's avonds. We kunnen hierop ook afwijken indien nodig, dit betekent dat de hulp wat vroeger-later of tijdens het weekend ook kan plaatsvinden.

De hulp wordt in principe verleend in pakketten van 2 uur of meer, maar ook hier streven we naar zorg op maat en bieden we aangepast uren aan indien nodig.

Verdere afstemming van de dienstverlening kan in detail besproken worden met de teamverantwoordelijke van de regio. Zie contactgegevens hieronder.

Acute Zorg

In geval van een noodsituatie waarin onmiddellijk zorg vereist is wordt acute zorg aangeboden. Dit betekent dat we zo snel mogelijk hulp voorzien, desnoods zonder huisbezoek. Bvb. bij ontslag uit het ziekenhuis, ongeval,... De forfaitaire bijdrage bedraagt 7,58€ per gepresteerd uur gezinszorg (4,55€ bij verhoogde tegemoetkoming). Deze forfaitaire bijdrage kan maximaal 14 dagen gehanteerd worden. Na die periode wordt, bij een voortzetting van de gezinszorg, de bijdrage volgens de normale werkwijze berekend.

Meer weten?

Je wil een beroep doen op deze diensten of je wil meer informatie? Neem dan gerust contact op met de dienst gezinszorg van uw woonplaats.

OCMW Beerse Sociaal Huis Herselt
OCMW Lille OCMW Retie
Sociaal Huis Geel Sociaal Huis Hoogstraten
OCMW Meerhout OCMW Turnhout
OCMW Grobbendonk OCMW Hulshout
Sociaal Huis Merksplas OCMW Vorselaar
OCMW Herentals OCMW Kasterlee
Sociaal Huis Olen OCMW Vosselaar
OCMW Herenthout OCMW Laakdal
Sociaal Huis Ravels OCMW Westerlo