Stages

Op zoek naar een stage in de zorg?

Jongeren die kiezen voor een opleiding als verzorgende, zorgkundige of maatschappelijk assistent geven we graag de kans om ervaring op te doen binnen onze organisatie. Dit geldt ook voor mensen die zich herscholen via het volwassenenonderwijs.

Ben je op zoek naar een stageplaats? Richt je verzoek dan via e-mail aan gezinszorg@iok.be of neem contact op met Thuiszorg Kempen via het centrale nummer 014 56 42 64.

Vermeld daarbij je persoonlijke gegevens, inlichtingen over je opleidingstraject, de stageperiode(s) en in welke regio’s je aan de slag wil gaan.