Bestuurssecretariaat

Meer dan een mandaat, actieve ondersteuning.

Welzijnszorg Kempen participeert vandaag in het bestuur van 22 vzw’s. Voor 11 vzw’s vervult een medewerker van Welzijnszorg Kempen de functie van secretaris of penningmeester.

De rol van secretaris of penningmeester helpt onze partners

Naast een bestuursmandaat kan Welzijnszorg Kempen ook een bijkomende taak opnemen in het bestuur van de vzw. Door het toekennen van de rol van secretaris of penningmeester aan een medewerker van Welzijnszorg Kempen stellen wij gratis advies en ondersteuning ter beschikking op vlak van vzw-wetgeving, bestuurlijke - of personeelsaangelegenheden, verslaggeving en administratie. Door het uit handen nemen van deze expertise kan de vzw zich richten op de inhoudelijke uitwerking van hun kerntaak, hulp- en dienstverlening.

De mate van ondersteuning varieert van vzw tot vzw en wordt voortdurend afgestemd in functie van de behoefte. Welzijnszorg Kempen wil met dit aanbod partners ondersteunen in hun eigen werking en autonomie.