Consumentenkrediet

Dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet - voor juridische expertise

Bij de jurist kan men terecht voor uitleg over collectieve schuldenregeling, de opmaak van een verzoekschrift voor de aanvraag van een collectieve schuldenregeling en voor allerhande juridische vragen over schulden. De jurist wordt ook aangesteld als collectieve schuldbemiddelaar door de arbeidsrechtbank in Turnhout.

Een integrale aanpak van schuldendossiers

Één van de kerntaken van een OCMW is schuldhulpverlening. Maatschappelijk werkers worden dan ook vaak geconfronteerd met ingewikkelde schuldendossiers. Als ondersteuning voor de maatschappelijk werkers en de cliënten biedt de regionale dienst collectieve schuldenregeling en consumentenkrediet juridische expertise aan.

De dienst van Welzijnszorg Kempen treedt ook op als schuldbemiddelaar voor de arbeidsrechtbank. Het OCMW neemt de zorg voor de cliënt op zich en de jurist van Welzijnszorg Kempen regelt het juridisch luik en de afbetaling van de schulden. Op die manier garanderen we samen een integrale aanpak van de schuldenproblematiek voor de cliënt.

In samenwerking met