Financiën

De dienst Financiën ondersteunt vandaag 14 VZW’s in hun boekhouding en financieel beleid.

De dienst Financiën ondersteunt vandaag 14 VZW’s in hun boekhouding en financieel beleid. Het takenpakket varieert sterk: het inboeken van facturen en financiële verrichtingen, het opstellen van de begroting, de jaarrekening en het invullen van de rechtspersonen aangifte. De dienst Financiën denkt ook mee en tracht oplossingen en antwoorden te vinden in een tijd van crisis en beperkte financiële middelen.

BBC van start sinds 1 januari 2014

De Beleids- en beheerscyclus (BBC) is sinds 1 januari 2014 van start gegaan bij Welzijnszorg Kempen. Dat vraagt om een nieuwe denk- en werkwijze. Zowel het meerjarenplan voor 6 jaar en het jaarlijks budget worden opgesteld en geregistreerd via de nieuwe BBC-boekhouding. Elk kwartaal wordt gerapporteerd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Jaarlijks wordt de balans opgesteld met de staat van opbrengsten en kosten.

In samenwerking met

  • Crowe Horwath, Callens, Pirenne, Theunissen &C°: bedrijfsrevisoren voor 3 vzw’s en WZK
  • Cipal: BBC optimalisatie