Informatieveiligheid

Voor een veilige aansluiting bij de Kruispuntbank en het Rijksregister.

Ieder OCMW is verplicht om zich aan te sluiten bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). De Kruispuntbank beheert het elektronisch gegevensverkeer tussen de verschillende instellingen van de sociale zekerheid. Deze informatiestromen bevatten gevoelige gegevens en om de bescherming van de privacy te garanderen zijn veiligheidsprocedures nodig. Voor gemeentebesturen (en hun toegang tot het Rijksregister) gelden min of meer dezelfde vereisten.

De dienst Informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen maakt op maat van gemeente en OCMW een veiligheidsbeleid met een informatieveiligheidsplan. De dienst adviseert, controleert en begeleidt het lokaal bestuur bij de uitvoering van het plan zodat de beveiliging van privacy gevoelige gegevens maximaal is gegarandeerd. In totaal doen 27 OCMW- en 26 gemeentebesturen van het arrondissement Turnhout beroep op de dienst Informatieveiligheid. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de de hulpverlenings- en politiezones van het arrondissement Turnhout via de deskundige informatieveiligheid van IOK en met de OCMW- en gemeentebesturen van Welzijnsregio Noord-Limburg via hun veiligheidsconsulent, welke mee ingebed zijn in de kantoren van Welzijnszorg Kempen.

In samenwerking met

  • VVSG
  • POD MI
  • Vlaamse Toezichtcommissie
  • Welzijnsregio Noord-Limburg
  • IOK
  • ...